Rekisteriseloste: Painonhallinnan vertaistukiyhdistys ry

07.06.2018

Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietojen käsittelystä
Tässä rekisteriselosteessa kerrotaan, miten tietojasi käsitellään, jos olet yhdistyksen jäsen.

Yhdistykseen liittymisessä, rekisterin ylläpidossa ja maksujen perimisessä tarvittavia henkilötietoja
Liityttäessä yhdistykseen kerätään tarvittavat henkilötiedot. Henkilötietoja tarvitaan, kun jäseneen pidetään yhteyttä, eli hänelle lähetetään yhdistyksen tiedotteita sähköpostilla ja hänelle lähetetään esim. vuosittainen jäsenmaksulasku.

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäsenhakemuslomakkeelta, jonka jokainen jäsen täyttää liittyessään yhdistykseen. Tiedon kerää ensisijaisesti yhdistyksen sihteeri, taloudenhoitaja tai joku muu hallituksen jäsen.

Liityttäessä yhdistykseen kerättävät henkilötiedot ovat:
· Hakijan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
· Hakijan syntymävuosi, pituus ja paino. Nämä tiedot tarvitaan, kun ryhmänohjaaja laskee henkilölle henkilökohtaisen päivittäisen suositellun kalorimäärän. Ilman näitä tietoja tarkkaa määrää ei voida todeta pätevästi.

Henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen ylläpidosta vastaavat henkilöt:
· vuosikokouksen valitsemat hallituksen jäsenet (taloudenhoitaja ja sihteeri)
· ryhmänohjaaja
Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin muille kuin edellä mainituille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötiedot on suojattu
Kerättävät henkilötiedot tallennetaan Painonhallinnan vertaistukiyhdistyksessä arkistoon. Sähköisessä muodossa olevat säilytettävät tiedot on suojattu tietoturvajärjestelmin ja palomuurein. Paperisena säilytettävät tiedot on arkistoitu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy ainoastaan sihteerillä ja taloudenhoitajalla.

Tietoja säilytetään tarpeellinen aika
Kerätyt tiedot säilytetään jäsenyyden keston ajan.

Oikeus saada tietoa säilytettävistä henkilötiedoista tai poistaa virheelliset ja tarpeettomat tiedot ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Henkilöllä, jonka tietoja on kerätty ja tallennettu rekisteriin on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Voit tarkistaa omat tietosi ja saada niistä kopiot maksuttomasti kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä sihteerin tai taloudenhoitajan työhuoneella. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä. Oikeus tietojen tarkistamiseen tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Jos tarkastusoikeutesi evätään, saat kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Voit tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Jos tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä, voit pyytää tietojesi oikaisemista. Tietojen oikaisupyyntö on maksuton. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan Painonhallinnan vertaistukiyhdistykselle: Painonhallinnan vertaistukiyhdistys ry, c/o Ritva Mantere, Eppilänkuja 10, 01390 Vantaa. Jos tiedot eivät pidä paikkaansa, voit vaatia Painonhallinnan vertaistukiyhdistystä rajoittamaan jäsentietojesi käsittelyä, kunnes paikkansapitävyys on varmistettu.

Mitä voin tehdä, jos epäilen, että tietojani on käsitelty lainvastaisesti?
Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu.
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Yhteystiedot:
Painonhallinnan vertaistukiyhdistys ry
Ritva Mantere, taloudenhoitaja & sihteeri
ritva.mantere@kolubus.fi